تعداد بازدیدکنندگان

۱۲ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۸ تیر ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۷ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۲۵ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۲۴ ۲   کاربر ۳۲   صفحه
۰۴/۲۳ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۲۲ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۲۱ ۲   کاربر ۳۲   صفحه
۰۴/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۹ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۱۸ ۵   کاربر ۵   صفحه
۰۴/۱۷ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۱۶ ۲   کاربر ۳۲   صفحه
۰۴/۱۵ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۴/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۱۱ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۱۰ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۹ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۸ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۷ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۴/۰۵ ۱   کاربر ۳۲   صفحه
۰۴/۰۴ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۳ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۲ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۰۴/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۳/۳۱ ۲   کاربر ۳۳   صفحه
۰۳/۳۰ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۴۰۱ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۴۰۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۹۰۵ ۹ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۸۸۰ ۱۴ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۱۲ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۸۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۱۷ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۷۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۹۵۵ ۱۰ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۸۸۶ ۹ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۶۱ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۶۰ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۵۱ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲,۰۰۰ ۱۰ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۱۵ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۹۷ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶۷ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۱۱ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۳۱ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۵۶۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۷۱ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۴۶ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸۴ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷۶ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۲۵۲,۹۱۲ ۴۷ %
ZZZ
ZZZ
۴,۷۶۸,۷۶۱ ۲۷ %
USA
USA
۱,۴۸۵,۷۲۳ ۹ %
EU
EU
۷۷۹,۰۷۲ ۴ %
DEU
DEU
۴۷۱,۷۵۰ ۳ %
CHN
CHN
۲۵۸,۹۶۹ ۱ %
UKR
UKR
۲۲۱,۲۷۵ ۱ %
RUS
RUS
۲۰۷,۸۷۰ ۱ %
FRA
FRA
۱۸۱,۰۷۱ ۱ %
JPN
JPN
۱۷۴,۳۸۹ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۳۲,۹۲۵ ۱ %
ROM
ROM
۱۲۶,۹۴۷ ۱ %
NOR
NOR
۵۰,۲۱۸ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۵۳۱ ۰ %
POL
POL
۲۷,۶۸۴ ۰ %
KOR
KOR
۲۵,۶۱۹ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۹۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۰۴۵ ۰ %
ITA
ITA
۱۶,۶۲۴ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۷۴۹ ۲۴ %
Mozilla
Mozilla
۵۳۴ ۱۷ %
Firefox
Firefox
۳۹۷ ۱۳ %
Chrome
Chrome
۳۸۷ ۱۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴۱ ۱۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۱۵ ۱۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۹ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۹ ۳ %
Opera
Opera
۶۸ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۴ ۲ %
Safari
Safari
۲۶ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۸ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۶۶۴ ۵۵ %
Windows 7 ۴۸۸ ۱۶ %
XP ۴۵۱ ۱۵ %
Vista ۱۳۸ ۵ %
Windows 10 ۹۴ ۳ %
Windows 8 ۸۲ ۳ %
Linux ۴۶ ۲ %
Windows 2003 ۴۴ ۱ %
iOS ۸ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۵۰
همایش مراقبت های ویژه کرمانشاه ۹
mail kums.ac.ir ۵
mail kums ac ir ۳
www.n.kums.ac.ir ۲
همایش مراقبتهای ویژه ۲
پروتکل درمانی در بخشها ویژه ۲
تغذیه بیماران ترومایی ۲
چگونگی آماده کردن سرم در بخش اطفال ۲
email kums.ac.ir ۲
شماره تماس هتل ها ۲
ریز فضاهای بخش مراقبتهای ویژه ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums ۲
معیارهای ارزیابی درد در بخش مراقبت های ویژه ۱
راهنمای مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی کرمانشاه ۱
آدرس پستی ۱
راهنمای نویسندگان فصلنامه دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
راهنمای تنظیم مقالات مجلات علوم پزشکی ۱
ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی ۱
پیام آوری علوم پزشکی کرمانشاه ۱
kums.ac.ir ۱
کنگره تغذیه دربخش مراقبتهای ویژه ۱
شماره تماس مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه ۱
شماره تماس دانشگاه کرمانشاه ۱
تازه های مراقبت در بخشهای ویژه ۱
کد پستی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
پایش درد در بخش ویژه ۱
مراقبت اززخم فشاری ۱
ارزیابی سطح هوشیاری ۱
مراقبت های بیمار مرگ مغزی و داروها ۱
تغذیه در بخش مراقبت ویزه پروتکل ۱
استانداردهای بخش ویژه ۱
مدیریت استرس دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان ۱
پروتکل کنترل عفونت ۱
حاکمیت بالینی در بخش مراقبت های ویژه قلبی ۱
آدرس پذیرش مقاله ۱
dafshari@kums.ac.ir ۱
شماره تماس هتل های کرمانشاه ۱
سالمندان وبخش مراقبتهای ویژه ۱
اسلاید مراقبت های ویژه ۱
مهمانسرای دانشگاه پزشکی ۱
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
راهنمای تنظیم مقالات برای ارسال به همایش امیرعلیشیرنوایی ۱
همایش تغذیه در مراقبت ویژه ۱
شماره هتل ها ۱
شماره تماس هتلهای کرمانشاه ۱
استرس وبخش مراقبت ویژه ۱
استانداردهای بهداشتی در اتنقال خون ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ICU ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ۱