تعداد بازدیدکنندگان

۶ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۲/۲۸ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۶ ۲۴   کاربر ۶۷   صفحه
۱۲/۲۵ ۱۰   کاربر ۵۰   صفحه
۱۲/۲۴ ۱۳   کاربر ۱۰۳   صفحه
۱۲/۲۳ ۵   کاربر ۹۶   صفحه
۱۲/۲۲ ۴   کاربر ۱۱۲   صفحه
۱۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۹ ۴   کاربر ۶۴   صفحه
۱۲/۱۸ ۶   کاربر ۱۴۱   صفحه
۱۲/۱۷ ۱   کاربر ۳۱   صفحه
۱۲/۱۶ ۵   کاربر ۹۶   صفحه
۱۲/۱۵ ۱۱   کاربر ۲۰۵   صفحه
۱۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۱۲ ۴   کاربر ۷۷   صفحه
۱۲/۱۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۲/۱۰ ۲   کاربر ۱۱   صفحه
۱۲/۰۹ ۵   کاربر ۶۵   صفحه
۱۲/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۲/۰۶ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۲/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۲/۰۴ ۴   کاربر ۵۹   صفحه
۱۲/۰۳ ۴   کاربر ۳۲   صفحه
۱۲/۰۲ ۸   کاربر ۱۰۷   صفحه
۱۲/۰۱ ۴   کاربر ۵۸   صفحه
۱۱/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۱/۲۹ ۲   کاربر ۱۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۳۹۵ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۳۶۳ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۸۸۵ ۱۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۸۴۳ ۱۵ %

ساعت ۴ تا ۵
۳۶۸ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۷۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۰۹ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۷۱ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۹۴۸ ۱۰ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۸۸۴ ۱۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۵۵ ۹ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۴۹ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۴۷ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۹۸۲ ۱۱ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۰۱ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۹۳ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۶۰ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۰۷ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۲۸ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۵۸ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۰۴ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۳۹ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۸۳ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۶۴ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۱۴۲,۳۳۷ ۴۹ %
ZZZ
ZZZ
۴,۳۷۸,۸۷۷ ۲۷ %
USA
USA
۱,۳۰۱,۹۵۳ ۸ %
EU
EU
۷۲۴,۸۵۷ ۴ %
DEU
DEU
۳۹۲,۶۱۹ ۲ %
CHN
CHN
۲۴۹,۵۴۱ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۸,۲۵۱ ۱ %
RUS
RUS
۱۹۳,۱۳۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۱,۶۴۹ ۱ %
JPN
JPN
۱۵۳,۱۶۸ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۷,۴۴۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۱۲,۸۹۷ ۱ %
NOR
NOR
۴۸,۵۴۱ ۰ %
CAN
CAN
۲۶,۶۰۷ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۴۷ ۰ %
KOR
KOR
۲۰,۰۴۰ ۰ %
POL
POL
۲۰,۰۲۶ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۵۵۲ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۵۵۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Other
Other
۶۴۰ ۲۲ %
Mozilla
Mozilla
۵۲۳ ۱۸ %
Firefox
Firefox
۳۷۸ ۱۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴۱ ۱۲ %
Chrome
Chrome
۳۱۳ ۱۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۳۱۰ ۱۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۴ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۹ ۳ %
Opera
Opera
۶۸ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۴ ۲ %
Safari
Safari
۲۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۸ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۵۳۶ ۵۵ %
Windows 7 ۴۵۹ ۱۶ %
XP ۴۴۶ ۱۶ %
Vista ۱۳۷ ۵ %
Windows 8 ۸۱ ۳ %
Windows 2003 ۴۴ ۲ %
Linux ۴۲ ۲ %
Windows 10 ۳۸ ۱ %
iOS ۸ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۵۰
همایش مراقبت های ویژه کرمانشاه ۹
mail kums.ac.ir ۵
mail kums ac ir ۳
تغذیه بیماران ترومایی ۲
شماره تماس هتل ها ۲
ریز فضاهای بخش مراقبتهای ویژه ۲
همایش مراقبتهای ویژه ۲
پروتکل درمانی در بخشها ویژه ۲
www.n.kums.ac.ir ۲
چگونگی آماده کردن سرم در بخش اطفال ۲
email kums.ac.ir ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums ۲
آدرس پذیرش مقاله ۱
پیام آوری علوم پزشکی کرمانشاه ۱
معیارهای ارزیابی درد در بخش مراقبت های ویژه ۱
راهنمای مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی کرمانشاه ۱
تغذیه در بخش مراقبت ویزه پروتکل ۱
استانداردهای بخش ویژه ۱
پروتکل کنترل عفونت ۱
حاکمیت بالینی در بخش مراقبت های ویژه قلبی ۱
استانداردهای بهداشتی در اتنقال خون ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ICU ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ۱
شماره تماس هتل های کرمانشاه ۱
کد پستی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
dafshari@kums.ac.ir ۱
راهنمای تنظیم مقالات مجلات علوم پزشکی ۱
شماره هتل ها ۱
سالمندان وبخش مراقبتهای ویژه ۱
kums.ac.ir ۱
اسلاید مراقبت های ویژه ۱
مهمانسرای دانشگاه پزشکی ۱
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
راهنمای نویسندگان فصلنامه دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
راهنمای تنظیم مقالات برای ارسال به همایش امیرعلیشیرنوایی ۱
ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی ۱
پایش درد در بخش ویژه ۱
مراقبت اززخم فشاری ۱
ارزیابی سطح هوشیاری ۱
مراقبت های بیمار مرگ مغزی و داروها ۱
کنگره تغذیه دربخش مراقبتهای ویژه ۱
شماره تماس مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه ۱
شماره تماس دانشگاه کرمانشاه ۱
تازه های مراقبت در بخشهای ویژه ۱
آدرس پستی ۱
همایش تغذیه در مراقبت ویژه ۱
شماره تماس هتلهای کرمانشاه ۱
استرس وبخش مراقبت ویژه ۱
مدیریت استرس دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان ۱