تعداد بازدیدکنندگان

۱۴ نفر
۲,۷۰۳ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱۹ بهمن ۱۳۹۴
۴۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۰۱ ۱۱۵   کاربر ۲۱۰   صفحه
۰۶/۳۱ ۱,۷۱۰   کاربر ۲,۷۱۹   صفحه
۰۶/۳۰ ۲,۱۲۹   کاربر ۳,۴۹۵   صفحه
۰۶/۲۹ ۲,۷۸۸   کاربر ۴,۶۸۶   صفحه
۰۶/۲۸ ۳,۱۳۱   کاربر ۵,۲۷۶   صفحه
۰۶/۲۷ ۳,۲۲۷   کاربر ۵,۵۷۸   صفحه
۰۶/۲۶ ۳,۴۵۳   کاربر ۶,۵۷۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳,۸۹۶   کاربر ۷,۵۴۳   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۵۳۴   کاربر ۲,۵۰۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۱,۸۶۵   کاربر ۲,۹۲۱   صفحه
۰۶/۲۲ ۲,۷۴۷   کاربر ۴,۸۲۰   صفحه
۰۶/۲۱ ۲,۴۹۳   کاربر ۴,۷۶۲   صفحه
۰۶/۲۰ ۲,۶۲۴   کاربر ۴,۵۰۴   صفحه
۰۶/۱۹ ۲,۶۵۶   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۲۹۵   کاربر ۲,۰۰۳   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۲۶۱   کاربر ۲,۰۹۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۲,۱۱۶   کاربر ۳,۴۹۸   صفحه
۰۶/۱۵ ۳,۳۰۷   کاربر ۵,۶۵۸   صفحه
۰۶/۱۴ ۲,۶۰۳   کاربر ۴,۱۱۳   صفحه
۰۶/۱۳ ۳,۲۳۴   کاربر ۴,۹۲۲   صفحه
۰۶/۱۲ ۲,۷۴۱   کاربر ۴,۰۰۴   صفحه
۰۶/۱۱ ۲,۹۷۴   کاربر ۴,۴۳۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۳۵۷   کاربر ۱,۹۵۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۲,۱۹۲   کاربر ۳,۳۵۹   صفحه
۰۶/۰۸ ۱۰,۷۷۱   کاربر ۱۲,۱۰۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۲۸,۴۶۹   کاربر ۳۰,۱۱۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۴,۰۵۷   کاربر ۶,۵۸۳   صفحه
۰۶/۰۵ ۴,۰۱۵   کاربر ۶,۰۷۷   صفحه
۰۶/۰۴ ۳,۹۶۴   کاربر ۶,۳۱۹   صفحه
۰۶/۰۳ ۴,۹۰۹   کاربر ۵,۷۱۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۷۴ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۲ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۷۱۲ ۱۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۵۸۰ ۱۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۵ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۲۳ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۸۴۹ ۱۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۸۳۶ ۱۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۲۴ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۱۳ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۳۷ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۹۷۳ ۱۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۸۸ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷۰ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۵۱ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷۲ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۱۴ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۳۲ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶۳ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۰۱ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۷۵ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۲۷ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۷۳۳ ۲۹ %
USA
USA
۴۴۱ ۱۷ %
ZZZ
ZZZ
۳۵۲ ۱۴ %
RUS
RUS
۲۳۳ ۹ %
FRA
FRA
۱۴۲ ۶ %
UKR
UKR
۱۳۸ ۵ %
EU
EU
۹۸ ۴ %
CZE
CZE
۸۲ ۳ %
CHN
CHN
۵۶ ۲ %
HKG
HKG
۴۵ ۲ %

۴۴ ۲ %
BGR
BGR
۳۷ ۱ %
JPN
JPN
۳۱ ۱ %
DEU
DEU
۲۰ ۱ %
SWE
SWE
۱۹ ۱ %
NLD
NLD
۱۶ ۱ %
CAN
CAN
۱۴ ۱ %
TWN
TWN
۱۰ ۰ %
ITA
ITA
۶ ۰ %
IND
IND
۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۵۱۴ ۲۰ %
Other
Other
۴۵۷ ۱۸ %
Firefox
Firefox
۳۵۴ ۱۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۲۵ ۱۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸۴ ۱۱ %
Chrome
Chrome
۲۷۷ ۱۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۴ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۳ ۳ %
Opera
Opera
۶۸ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۱ ۲ %
Safari
Safari
۲۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۶ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۳۲۲ ۵۳ %
XP ۴۳۲ ۱۷ %
Windows 7 ۴۲۰ ۱۷ %
Vista ۱۳۵ ۵ %
Windows 8 ۶۷ ۳ %
Windows 2003 ۴۳ ۲ %
Linux ۳۷ ۱ %
Windows 10 ۲۵ ۱ %
iOS ۸ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۵۰
همایش مراقبت های ویژه کرمانشاه ۹
mail kums.ac.ir ۵
mail kums ac ir ۳
email kums.ac.ir ۲
چگونگی آماده کردن سرم در بخش اطفال ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums ۲
تغذیه بیماران ترومایی ۲
ریز فضاهای بخش مراقبتهای ویژه ۲
شماره تماس هتل ها ۲
پروتکل درمانی در بخشها ویژه ۲
همایش مراقبتهای ویژه ۲
www.n.kums.ac.ir ۲
راهنمای تنظیم مقالات مجلات علوم پزشکی ۱
kums.ac.ir ۱
اسلاید مراقبت های ویژه ۱
مهمانسرای دانشگاه پزشکی ۱
استانداردهای بهداشتی در اتنقال خون ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ICU ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ۱
شماره تماس هتل های کرمانشاه ۱
تازه های مراقبت در بخشهای ویژه ۱
راهنمای تنظیم مقالات برای ارسال به همایش امیرعلیشیرنوایی ۱
ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی ۱
شماره هتل ها ۱
dafshari@kums.ac.ir ۱
همایش تغذیه در مراقبت ویژه ۱
پیام آوری علوم پزشکی کرمانشاه ۱
شماره تماس هتلهای کرمانشاه ۱
استرس وبخش مراقبت ویژه ۱
کنگره تغذیه دربخش مراقبتهای ویژه ۱
شماره تماس مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه ۱
شماره تماس دانشگاه کرمانشاه ۱
سالمندان وبخش مراقبتهای ویژه ۱
مراقبت های بیمار مرگ مغزی و داروها ۱
راهنمای نویسندگان فصلنامه دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
معیارهای ارزیابی درد در بخش مراقبت های ویژه ۱
راهنمای مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی کرمانشاه ۱
پروتکل کنترل عفونت ۱
حاکمیت بالینی در بخش مراقبت های ویژه قلبی ۱
پایش درد در بخش ویژه ۱
مراقبت اززخم فشاری ۱
ارزیابی سطح هوشیاری ۱
تغذیه در بخش مراقبت ویزه پروتکل ۱
استانداردهای بخش ویژه ۱
مدیریت استرس دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان ۱