تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۴ آذر ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۹/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۰۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۹/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۰۱ ۱   کاربر ۷   صفحه
۰۸/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۲۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۲۳ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۲ ۲   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۲۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۸/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۸ ۸   کاربر ۸   صفحه
۰۸/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۸/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۸/۰۶ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۸/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۷۶ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۴ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۷۱۴ ۱۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۵۸۹ ۱۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۴ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۰۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۹۹ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۲۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۸۵۰ ۱۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۸۳۸ ۱۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۲۹ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۱۹ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۴۱ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۹۷۷ ۱۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۹۲ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۷۶ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۵۷ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۷۵ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۱۶ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۳۵ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶۷ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۰۴ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۸۵ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۴۳ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۰۸,۴۶۳ ۵۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۳۶,۹۸۹ ۲۵ %
USA
USA
۱,۱۰۵,۱۴۱ ۷ %
EU
EU
۶۸۵,۶۴۹ ۴ %
DEU
DEU
۲۹۷,۸۸۳ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۲,۹۵۳ ۲ %
UKR
UKR
۲۰۲,۲۷۵ ۱ %
RUS
RUS
۱۷۸,۹۹۰ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۱,۷۸۹ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۱,۶۴۹ ۱ %
ROM
ROM
۱۰۷,۶۳۸ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۵,۸۲۷ ۱ %
NOR
NOR
۴۵,۹۱۶ ۰ %
CAN
CAN
۲۲,۹۳۶ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۱۷ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۷۷۶ ۰ %
NLD
NLD
۱۵,۷۲۲ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۱۸ ۰ %
POL
POL
۱۳,۶۰۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۵۱۹ ۲۰ %
Other
Other
۴۶۲ ۱۸ %
Firefox
Firefox
۳۶۹ ۱۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴۱ ۱۳ %
Chrome
Chrome
۳۰۰ ۱۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸۴ ۱۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۴ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۹ ۳ %
Opera
Opera
۶۸ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۲ ۲ %
Safari
Safari
۲۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۳۳۷ ۵۲ %
Windows 7 ۴۴۹ ۱۸ %
XP ۴۳۵ ۱۷ %
Vista ۱۳۷ ۵ %
Windows 8 ۷۹ ۳ %
Windows 2003 ۴۴ ۲ %
Linux ۴۱ ۲ %
Windows 10 ۲۸ ۱ %
iOS ۸ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۵۰
همایش مراقبت های ویژه کرمانشاه ۹
mail kums.ac.ir ۵
mail kums ac ir ۳
ریز فضاهای بخش مراقبتهای ویژه ۲
چگونگی آماده کردن سرم در بخش اطفال ۲
پروتکل درمانی در بخشها ویژه ۲
همایش مراقبتهای ویژه ۲
تغذیه بیماران ترومایی ۲
شماره تماس هتل ها ۲
email kums.ac.ir ۲
www.n.kums.ac.ir ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums ۲
معیارهای ارزیابی درد در بخش مراقبت های ویژه ۱
راهنمای مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی کرمانشاه ۱
پایش درد در بخش ویژه ۱
مراقبت اززخم فشاری ۱
سالمندان وبخش مراقبتهای ویژه ۱
مراقبت های بیمار مرگ مغزی و داروها ۱
تغذیه در بخش مراقبت ویزه پروتکل ۱
استانداردهای بخش ویژه ۱
شماره تماس مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه ۱
شماره تماس دانشگاه کرمانشاه ۱
تازه های مراقبت در بخشهای ویژه ۱
کد پستی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
dafshari@kums.ac.ir ۱
همایش تغذیه در مراقبت ویژه ۱
پیام آوری علوم پزشکی کرمانشاه ۱
شماره تماس هتلهای کرمانشاه ۱
استرس وبخش مراقبت ویژه ۱
استانداردهای بهداشتی در اتنقال خون ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ICU ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ۱
شماره تماس هتل های کرمانشاه ۱
راهنمای تنظیم مقالات مجلات علوم پزشکی ۱
ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی ۱
شماره هتل ها ۱
ارزیابی سطح هوشیاری ۱
کنگره تغذیه دربخش مراقبتهای ویژه ۱
مدیریت استرس دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان ۱
پروتکل کنترل عفونت ۱
حاکمیت بالینی در بخش مراقبت های ویژه قلبی ۱
راهنمای نویسندگان فصلنامه دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
راهنمای تنظیم مقالات برای ارسال به همایش امیرعلیشیرنوایی ۱
kums.ac.ir ۱
اسلاید مراقبت های ویژه ۱
مهمانسرای دانشگاه پزشکی ۱