تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۲۸ دی ۱۳۹۶
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۱۰/۲۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۲۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۹ ۳   کاربر ۱۷   صفحه
۱۰/۱۸ ۳   کاربر ۱۲   صفحه
۱۰/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۶ ۲   کاربر ۱۰   صفحه
۱۰/۱۵ ۲   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۱۴ ۲   کاربر ۱۶   صفحه
۱۰/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۱۰ ۱   کاربر ۲   صفحه
۱۰/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۷ ۲   کاربر ۳   صفحه
۱۰/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۱۰/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۱۰/۰۲ ۲   کاربر ۱۴   صفحه
۱۰/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۹/۳۰ ۲   کاربر ۱۱   صفحه
۰۹/۲۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۷۶ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۹۶ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱,۷۱۶ ۱۰ %

ساعت ۳ تا ۴
۲,۶۰۳ ۱۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۸۶ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۲۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۰ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۳۳ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱,۸۵۱ ۱۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۸۳۸ ۱۱ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۷۳۰ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۵۱۹ ۳ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۵۴۲ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۹۷۷ ۱۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۹۵ ۱ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۹۰ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۵۷ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۰۰ ۱ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۲۶ ۱ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۳۵ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۶۸ ۱ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۰۴ ۱ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۸۶ ۱ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۵۴ ۱ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۰۷۲,۰۰۵ ۵۱ %
ZZZ
ZZZ
۴,۱۲۶,۳۹۳ ۲۶ %
USA
USA
۱,۱۸۲,۰۴۱ ۷ %
EU
EU
۷۰۳,۲۵۶ ۴ %
DEU
DEU
۳۳۳,۷۳۵ ۲ %
CHN
CHN
۲۳۶,۱۶۰ ۱ %
UKR
UKR
۲۰۵,۵۵۵ ۱ %
RUS
RUS
۱۸۵,۰۸۸ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
JPN
JPN
۱۴۶,۹۸۶ ۱ %
FRA
FRA
۱۴۶,۹۴۶ ۱ %
ROM
ROM
۱۱۲,۲۲۵ ۱ %
GBR
GBR
۱۰۹,۶۶۵ ۱ %
NOR
NOR
۴۷,۱۵۷ ۰ %
CAN
CAN
۲۵,۲۱۳ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۸۳۰ ۰ %
KOR
KOR
۱۹,۹۰۲ ۰ %
NLD
NLD
۱۷,۳۶۳ ۰ %
POL
POL
۱۷,۰۸۷ ۰ %
ARE
ARE
۱۴,۴۷۱ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Mozilla
Mozilla
۵۲۳ ۲۰ %
Other
Other
۴۷۲ ۱۸ %
Firefox
Firefox
۳۷۰ ۱۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۳۴۱ ۱۳ %
Chrome
Chrome
۳۰۵ ۱۲ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۹۴ ۱۱ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۰۴ ۴ %
IE 10.0
IE 10.0
۸۹ ۳ %
Opera
Opera
۶۸ ۳ %
IE 8.0
IE 8.0
۵۲ ۲ %
Safari
Safari
۲۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۷ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۱,۳۵۰ ۵۲ %
Windows 7 ۴۴۹ ۱۷ %
XP ۴۴۵ ۱۷ %
Vista ۱۳۷ ۵ %
Windows 8 ۸۰ ۳ %
Windows 2003 ۴۴ ۲ %
Linux ۴۲ ۲ %
Windows 10 ۳۳ ۱ %
iOS ۸ ۰ %
Android ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۵۰
همایش مراقبت های ویژه کرمانشاه ۹
mail kums.ac.ir ۵
mail kums ac ir ۳
email kums.ac.ir ۲
چگونگی آماده کردن سرم در بخش اطفال ۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kums ۲
www.n.kums.ac.ir ۲
تغذیه بیماران ترومایی ۲
پروتکل درمانی در بخشها ویژه ۲
شماره تماس هتل ها ۲
ریز فضاهای بخش مراقبتهای ویژه ۲
همایش مراقبتهای ویژه ۲
آدرس پستی ۱
همایش تغذیه در مراقبت ویژه ۱
شماره هتل ها ۱
سالمندان وبخش مراقبتهای ویژه ۱
اسلاید مراقبت های ویژه ۱
مهمانسرای دانشگاه پزشکی ۱
آدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
راهنمای نویسندگان فصلنامه دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
راهنمای تنظیم مقالات برای ارسال به همایش امیرعلیشیرنوایی ۱
kums.ac.ir ۱
کنگره تغذیه دربخش مراقبتهای ویژه ۱
شماره تماس مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی در کرمانشاه ۱
شماره تماس دانشگاه کرمانشاه ۱
تازه های مراقبت در بخشهای ویژه ۱
شماره تماس هتل های کرمانشاه ۱
کد پستی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ۱
dafshari@kums.ac.ir ۱
راهنمای تنظیم مقالات مجلات علوم پزشکی ۱
ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی ۱
پیام آوری علوم پزشکی کرمانشاه ۱
شماره تماس هتلهای کرمانشاه ۱
استرس وبخش مراقبت ویژه ۱
استانداردهای بهداشتی در اتنقال خون ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ICU ۱
تغذیه در بیماران ترومایی ۱
معیارهای ارزیابی درد در بخش مراقبت های ویژه ۱
راهنمای مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی کرمانشاه ۱
پروتکل کنترل عفونت ۱
حاکمیت بالینی در بخش مراقبت های ویژه قلبی ۱
پایش درد در بخش ویژه ۱
مراقبت اززخم فشاری ۱
ارزیابی سطح هوشیاری ۱
مراقبت های بیمار مرگ مغزی و داروها ۱
تغذیه در بخش مراقبت ویزه پروتکل ۱
استانداردهای بخش ویژه ۱
مدیریت استرس دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان ۱